Udemycoupon.id

Free deals, coupons, discounts for learners

Post Top Ad

Friday, July 31, 2020

Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme [Free 100% off premium Udemy course coupon code]

Image for course Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme

Discount FREE 100% Off

Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme

Yapay Zeka hakkında hiç bilginiz olmasa dahi Python ile Deep Learning yöntemlerini uygulamalarla sıfırdan öğreniyoruz!

What you'll learn?

 • Python programlama dilinde Tensorflow ve Keras kütüphaneleri kullanarak gerçek hayat problemlerine çözüm getirebilme becerisi
 • Python kütüphanelerini kullanarak derin öğrenme modeli tasarlama
 • Derin öğrenme modeli tasarlarken dikkat edilmesi gereken adımlar
 • Çekişmeli Üretici Ağlar (GAN) çalışma şekli
 • Pekiştirmeli Öğrenme (RL) çalışma şekli
 • Kapsül Ağları (Capsule Networks) yapısı ve çalışması
 • Özyinelemeli Sinir Ağları (RNN, LSTM) ile doğal dil işleme problemlerine uygulamalı çözümler
 • Evrişimli Sinir Ağları (CNN) çalışma şekli ve gerçek hayat problemi çözümü
 • Temel yapay sinir ağları çalışma şekli ve gerçek hayat problem çözümü

Requirements and What you should know?

 • Temel matematik bilgisi
 • Öğrenme isteği
 • Temel algoritma bilgisi

Who is this course for?

 • Geleceğin mesleklerinde yetkin olmak isteyen herkes
 • Yapay zekaya ilgi duyan herkes
 • Yapay sinir ağları ve derin sinir ağları geri planındaki matematiği öğrenmek isteyen herkes
 • Derin öğrenme konusundaki teorik bilgisiyle gerçek hayat problemlerini çözmek isteyenler
 • Python programlama dili ile TensorFlow ve Keras kütüphanelerini kullanarak kendi derin öğrenme modelini tasarlamak isteyenler

What is this course about?

Yapay zeka alanına giriş yapmak ve "öğrenen" uygulamalar geliştirmek istiyorsanız derin öğrenme yöntemlerini öğrenmek için sizi temelden ileri seviyeye kadar teorik anlatım ve pratik uygulamaları içeren bu kapsamlı "Derin Öğrenmeye Giriş" eğitimime davet ediyorum.

Eğitimi bitirdiğinizde, derin öğrenmenin temellerini, yapay sinir ağı modelleri oluşturma ve geliştirme adımlarını ve başarılı yapay öğrenme projelerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Uygulayacağımız yöntemler:

 • Temel yapay sinir ağları,

 • Evrişimli sinir ağları (CNN),

 • Özyinelemeli sinir ağları (RNN),

 • Uzun-kısa vadeli bellek modeli (LSTM),

 • Makine öğrenmesinde optimizasyon ve regülarizasyon yöntemlerini,

 • Kapsül ağları,

 • Pekiştirmeli öğrenme (RL),

 • Çekişmeli üretici ağları (GAN)  

Tüm bu yöntemleri Python programlama dili kullanarak TensorFlow ve gerisinde çalışan Keras kütüphanelerinde uygulayacaksınız.

Yapay zeka ve derin öğrenme çoklu endüstrileri geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu dersi tamamladıktan sonra, bunu işinize uygulamak için yaratıcı yollar bulabilirsiniz.

course-id:d33e4a90-1e5d-4689-b162-98d1287f3fbf
course-coupon-id:db6a6818-9bc6-4b28-836d-4a0f37bc3bbb
blogpost-id:d3010f26-6be3-4bfc-8a2b-374ca775042f
100%
off
Free discount
Friday, July 31, 2020

We’ll never share your email address with a third-party.